AIMSTA-6891

  • AIMSTA-6891

    AIMSTA-6891

    Për dekada, produktet transparente PVC janë ndarë në të ngurtë dhe fleksibël, të cilat janë përdorur në aplikime të ndryshme. Sipas diskutimeve aktuale mbi mbrojtjen dhe qëndrueshmërinë e mjedisit, segmentet e ardhshme të tregut do të përballen me sfida kryesore. Produktet që përmbajnë kallaj, alternativat ndaj zgjidhjeve pa kallaj do të bëhen gjithnjë e më kritike. Në këtë drejtim, është e nevojshme t'i kushtohet vëmendje rregulloreve të ndryshme ligjore, të tilla si farmakopja, miratimi i kontaktit të ushqimit, rregulloret e goditjeve të ajrit të brendshëm ose standardet e lodrave. Në të kaluarën, kallaji, plumbi dhe bariumi ishin aplikimet kryesore në shumë aplikime, por me Bashkimin Evropian duke përdorur vetëm zink kalciumi dhe zink bariumi, rajone të tjera në botë po ndjekin ngadalë këtë zhvillim dhe po zgjedhin gjithnjë e më shumë këto zgjidhje.